طریقه مصرف دارو واژینال هنگام پریود

پاسخ داده شده
0
0

برای من پماد واژینال مترونیدازول و پروواژ تجویز کردن ولی نزدیک پریودی م هست اگر پریود شدم زمان پریودی هم استفاده کنم؟

بهترین پاسخ
0
0

سلام عزیزم ,بعد از قاعدگی ادامه آن را مصرف کنید

0
0

سلام عزیزم ,بعد از قاعدگی ,ادامه آن را استفاده کنید

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید