پذیرش آنلاین

به پورتابل جدید نوبت دهی اینتزنتی خوش آمدید .
لطفا قبل از اقدام به نوبت گیری ثبت نام کنید.
چنانچه در صفحه چیزی مشاهده نمی کنید از طریق این لینک اقدام نماید.